Výcvik psov

K spokojnému spolunažívaniu ľudí  a ich štvornohých miláčikov spolu kráčajú ruka v ruke  výchova a  výcvik. Rozhodne neuspokojí  žiadneho zodpovedného majiteľa, keď ho jeho psík na slovo poslúcha povely ako ,,ku mne, k nohe, sadni , ľahni či zostaň“ , keď dôjde domov, alebo ku niekomu na návštevu , jeho štvornohý kamarát vykoná ,,potrebu“, prípadne niečo  rozhryzie. Taktiež nikoho nepoteší  keď je pes doma úplne civilizovaný  a vonku sa správa akoby stratil sluch.

 

Práve nato je tu naša výcviková škola, ktorej inštruktori  sa vždy snažia pomôcť s akýmkoľvek problémom týkajúcim sa vášho psa.

 

Každý výcvik sa skladá z troch základných fáz:

 

1.fáza:  návyková -  psík si musí zvyknúť na nové prostredie, nový režim, nového človeka (svojho dočasného psovoda – nášho inštruktora)

2.fáza:  výcviková -  naučíme psíka čo znamenajú jednotlivé povely  ako ,, sadni, ľahni, ku mne, k nohe, zostaň, fuj, nesmieš........atd.

3.fáza:  utvrdzovacia -  pravidelným  výcvikom za pomoci  iných psov ako rušivých momentov  utvrdiť jednotlivé povely v hlave vášho psíka

 

Základné povely:

 

Sadni -  pes si musí sadnúť

Ľahni -  pes si musí ľahnúť

Zostaň -  pes musí zostať na mieste a v polohe, v ktorej ste ho ,, odložili“

Ku mne -  psa týmto povelom privolávame a musí si sadnúť rovno pred psovoda

K nohe -  pes musí prejsť poza psovoda z pravej strany a sadnúť si k ľavej nohe

-  tiež tento povel používame keď chceme aby nám pes kráčal popri ľavej nohe

Fuj! Nesmieš! -  zákazové povely, používane v prípade, keď chceme aby pes ukončil nežiadúcu        činnosť

 

Rozšírený výcvik:

 

špecifické povely, prekážková dráha...

Možnosť tréningu podľa dohody a na požiadanie  majiteľa psa.

 

SKUPINOVÝ VÝCVIK

 

Vzdelávanie mládeže a praktické ukážky

Ponúkame inštruktáže, besedy,  MDD...
o všetkom čo sa týka kynológie či už civilnej ( starostlivosť o domácich miláčikov ) alebo služobnej ( nasadzovanie služobných psov do ostrých zásahov či už záchranárskych či represívnych ) spojené s praktickými  ukážkami.

 

Všetky akcie realizujú skúsení  inštruktori  s dlhoročnými skúsenosťami .

 

Ak máte záujem pripraviť vašim  deťom, študentom  alebo zamestnancom  pekný  zážitok, strávený  v spoločnosti  štvornohých služobných ,,parťákov“  kontaktujte nás na  0915 143 298.

 

Tešíme sa  na vás.  Kolektív  K-9 TRAINING CENTER